Help!
23.02.2018.
Gimnazjum w Łukowicy
Advertisement
Strona Główna arrow Biblioteka arrow Regulamin biblioteki

Menu główne
Strona Główna
Rzeczpospolita
Fotoreportaże
Dawniej i dziś
Gród Wiślan
Sędziwój
Artykuły
Kolonie
Rekrutacja
Dokumenty
Dla Rodziców
Gimnazjum
Aktualności
Patron Szkoły
Historia Gimnazjum
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Współpraca zagraniczna
Fotowydarzenia
Galeria
Sport
Szukaj
Biblioteka nauczyciela
Pedagog szkolny
Info
Archiwum
Tematy pokrewne
Regulamin biblioteki PDF Drukuj Email
11.09.2016.
Regulamin biblioteki

I. Postanowienia ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.   
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku
     szkolnego  zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym na początku roku szkolnego.
 4.  Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5.  W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
II. Regulamin wypożyczalni
1.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2.    Jednorazowo można mieć wypożyczone trzy książki  na termin nie dłuższy niż miesiąc.
3.    W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć  liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
4.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5.     Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6.    Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do
momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7.    W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo   inną wskazaną przez bibliotekarza.
8.    Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem dbają o to, aby uczniowie zwrócili do biblioteki wypożyczone tytuły.
9.     Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
III. Regulamin czytelni
1.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
2.    Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
3.    Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
4.    Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
5.    W czytelni obowiązuje cisza.
6.    Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
7.    Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych
1.     Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2.     Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z Internetu.
3.     Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych  programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4.    Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
5.     Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron www  i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożadanych treści.
6.    Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
7.    Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) znajdujące się w bibliotece przy stanowisku komputerowym nr 1 obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.
8.    Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
9.    W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
10.    Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.Zmieniony ( 12.09.2016. )
 
« poprzedni artykuł

Top!