Uroczysta inauguracja projektu
Wpisał: Łukowica   
22.10.2007.
Poprzez historię do przyszłości
 
W dniu 10.10.07 r. zebrała się Grupa Działania na nieoficjalnej konferencji, w celu omówienia organizacji spotkania informacyjnego planowanego na 17.10.2007 r. W prasie (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska) ukazały się informacje na temat projektu, a w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców gminy pojawiły się plakaty informujące o planowanych działaniach. Została zarejestrowana domena internetowa www.lukowica.org i wykupiony dwuletni hosting. Grupa Działania wzbogaciła się także o nową kamerę, która towarzyszy nam podczas pierwszych warsztatów i wycieczek.
Łukowica, inauguracja projektu
Inauguracja projektu, Łukowica, październik 2007

Projekt zainaugurowało uroczyste spotkanie z udziałem społeczności lokalnej: przedstawicieli Urzędu Gminy, Kół Gospodyń Wiejskich, Biblioteki Publicznej, GOK-u, gospodarstw agroturystycznych, członków Komisji Oświatowej Rady Gminy, które odbyło się w Gimnazjum im. Michała Sędziwoja w Łukowicy.
W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z ideą programu „Rzeczpospolita internetowa”, kierownik projektu „Poprzez historię do przyszłości” dyrektor Leszek Lis omówił szczegółowo planowane działania.
Podczas nieoficjalnej części spotkania przy kawie i słodyczach, zebrani mieli możliwość podzielenia się pomysłami i opiniami na temat projektu.

Łukowica, oficjalny plakat projektu
Oficjalny plakat projektu

Łukowica, październik 2007  
Zmieniony ( 20.12.2007. )