Wymiana z zagranicą
03.11.2007.

Współpraca z zagranicą 

Wstępne rozmowy - jeszcze nieoficjalne i mające charakter bardzo prywatny -  na temat wymiany miały miejsce zimą, pod koniec 2003 r. gdzieś na trasie Kraków - Częstochowa. Wtedy to – inicjatorka tego przedsięwzięcia - pani Iwona Pulit poznała dyrektora zaprzyjaźnionej szkoły w Ehrenhausen w Austrii i wspólnie postanowili zrealizować pomysł wymiany uczniów ze szkół, w których pracowali. Myśl tę wsparł także dyrektor naszej Szkoły pan Leszek Lis zapraszając nowego znajomego na imprezę integracyjną w szkole. Łukowica i jej okolice słynące ze swojego uroku, zadbany i dobrze wyposażony budynek szkolny, a także otwartość dyrekcji wywarły doskonałe wrażenie na austriackim gościu. Wrażenie to zaowocowało pierwszą wymianą uczniów w maju 2004 r.
 Pierwsi pojechali uczniowie z naszej szkoły do Ehrenhausen. W dniach od 23- 29 maja 2004 r. 10 uczniów mieli napięty program przewidziany przez organizatorów. W przeciągu tych dni wędrowali po sąsiednich winnicach, mieli wycieczki rowerowe, wycieczkę do Graz- u, Aflenz (w celu obejrzenia wystawy pt.”Rzymianie”), uczestniczyli w lekcjach historii, geografii i muzyki w szkole austriackiej, a także brali udział w dyskotekach i spędzali czas ze swoimi nowymi znajomymi. Młodzież wróciła z wymiany oczarowana krajem, ludźmi, z bagażem niezwykłych doświadczeń i wspomnień. Entuzjazm uczniów był bodźcem do kontynuowania przedsięwzięcia. W dniach od 16 do 22 października 2005 r. do naszej szkoły zaprosiliśmy – już naszych przyjaciół- z Austrii. Mogliśmy się pochwalić atrakcyjnym regionem zabierając gości do Zakopanego, Krynicy, Limanowej, Jabłońca, Świdnika czy organizując tradycyjne ogniska i integrujące dyskoteki. I również w tym przypadku reakcje młodzieży były bardzo pozytywne.
Kolejny wyjazd uczniów naszego gimnazjum do Ehrenhausen miał miejsce od 5 do 11 czerwca 2005 r. Program wycieczek był podobny jak w poprzednim roku.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

Fotki z pobytu naszej młodzieży w Ehrenhausen 


Oprócz korzyści zewnętrznych wymiany (czyli poznawanie nowych miejsc, poszerzanie horyzontów, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi) pojawiło się mnóstwo nieoczekiwanych skutków. Z pewnością ewidentnym owocem kontaktów są – trwające do dziś- przyjaźnie jakie nawiązały się jako efekt dwuletniej już współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą w Austrii. Dowodem na ciepłe relacje również między dyrektorami szkół jest chociażby przyjęcie zaproszenia przez Austriaków na wielkie święto naszej szkoły - czyli nadanie imienia, które odbyło się 26 października 2006 r.

Agnieszka Pietrzak, Łukowica, listopad 2007

Zmieniony ( 25.04.2008. )