Konkurs plastyczny
20.02.2008.

Konkurs w ramach projektu "Poprzez historię do przyszłości" (program „Rzeczpospolita internetowa”)

 
Chciałbym Ci opowiedzieć o ...

 

 „Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół i przedszkola w Gminie Łukowica. Pragniemy, aby konkurs stał się okazją i bodźcem do lepszego poznania naszego bogactwa historyczno-kulturowego. Hasło konkursu: „Chciałbym Ci opowiedzieć o:..” rozumiemy, jako pretekst do malarskiej, bądź graficznej wypowiedzi na temat najbliższej okolicy. Mogą to być piękne krajobrazy, zabytki, ale również legendy, zapomniane historie z czasów bardzo odległych, jak i całkiem niedawnych. Każda miejscowość na terenie naszej Gminy posiada własne legendy dotyczące jej nazwy, pierwszych właścicieli, czy fundatorów istniejących do dzisiaj zabytków. Oprócz postaci króla Łokietka czy Sędziwoja, możemy również sięgnąć do klechd mówiących o arianach, czy „ łyżce” świętej Kingi...

 

pobierz regulamin Image

Zmieniony ( 13.11.2008. )